Report and News

News report Today

By - admin

ความตึงเครียดในกล้ามเนื้อบางส่วนของมือ

การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์มาพร้อมกับข้อเสียของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรม ศัลยแพทย์หุ่นยนต์บางครั้งรู้สึกไม่สบายทางกายภาพในระหว่างการผ่าตัดด้วยความเมื่อยล้านิ้วเป็นเรื่องธรรมดา ความไม่สะดวกนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการที่พวกเขาจับตัวควบคุมหลัก โดยปกติแล้วอุปกรณ์จับยึดสองประเภทจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ผ่าตัด

การจับเหน็บแนมทำให้เกิดความตึงเครียดในกล้ามเนื้อบางส่วนของมือและนิ้วมือจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และถึงแม้ว่าการยึดเกาะถนนจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย แต่ก็มีการควบคุมที่แม่นยำน้อยกว่า ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้สึกไม่สบายที่เกิดจากการจับที่หยิกและการขาดการควบคุมที่ดีของการจับพลัง พบวิธีแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดสำหรับปัญหานี้ ผู้ควบคุมหลักที่รวมการจับทั้งสองประเภทสามารถออกแบบได้ ในการผ่าตัดหุ่นยนต์ข้อ จำกัด ของวิธีการจับยึดแบบดั้งเดิมทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับข้อดีและข้อเสียของการยึดเกาะแต่ละแบบดังนั้นเราจึงต้องการตรวจสอบว่าวิธีการจับแบบรวมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการในระหว่างการผ่าตัดแบบหุ่นยนต์ เช่นนี้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีของทั้งสองประเภทจับในขณะที่ชดเชยข้อเสียของพวกเขา