Report and News

News report Today

By - admin

เกาหลีเหนือควบคุมตัวลูกเรือประมงรัสเซีย

สถานทูตรัสเซียประจำเกาหลีเหนือเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ควบคุมตัวลูกเรือชาวรัสเซีย 15 คน และชาวเกาหลีใต้ อีก 2 คน พร้อมยึดเรือประมงไว้

สถานทูตรัสเซียประจำเกาหลีเหนือโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า ลูกเรือลำดังกล่าว ซึ่งเป็นของบริษัทประมงรัสเซีย ถูกกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเกาหลีเหนือจับไปตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม โดยจากโพสต์ของสถานทูตรัสเซียระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือแจ้งว่า ลูกเรือลำดังกล่าวเข้าเมืองและพำนักอยู่ในเกาหลีเหนือโดยผิดกฏหมาย และถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองวอนซาน

เจ้าหน้าที่กงสุลรัสเซียได้รับอนุญาตจากเกาหลีเหนือให้เข้าพบลูกเรือทั้งหมดแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่กงสุลรัสเซียเปิดเผยว่า ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยดี ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับลูกเรือเกาหลีใต้ทั้งสองคน