Report and News

News report Today

By - admin

แหล่งที่อยู่อาศัยของซาลาแมนเดอร์ยักษ์

มีนกอพยพมากกว่า 1 ล้านชนิดในหลายชนิดหยุดพักที่หนิงเซี่ยสองครั้งต่อปี ส่วนที่เหลือของปีมีนกประมาณ 200 สายพันธุ์เรียกว่าบ้านพื้นที่ชุ่มน้ำรวมถึงสายพันธุ์คุ้มครองจำนวนมากเช่นนกกระเรียนดำและชาวจีนพื้นที่นี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของซาลาแมนเดอร์ยักษ์ที่มีความยาว 1.6 เมตร ทะเลทรายน้ำและต้นอ้อผสมผสานกันในพื้นที่ 80 ตารางกิโลเมตร

ซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครที่เรียกว่าทะเลสาบทราย Sand Lake อยู่ห่างจาก Yinchuan ไปทางเหนือ 56 กิโลเมตรซึ่งเป็นเมืองหลวงของ Ningxia มีบริการรถบัสทุกวันระหว่าง Sand Lake และสถานีขนส่ง North Gate ของยินฉวน ตลอดระยะทาง 30 กม. ของหาด Golden Pebble นอกตัวเมืองต้าเหลียนการก่อตัวของหินโบราณได้ถูกบิดเบี้ยวไปตามกาลเวลาและองค์ประกอบต่างๆที่ใหญ่ที่สุดคือหินสูง 40 เมตรตั้งชื่อตาม “ไดโนเสาร์ผู้สำรวจทะเล” ได้มีการกล่าวกันว่าคล้ายกับการอาบน้ำไดโนเสาร์ยักษ์ในทะเล